Nieuws van de leerlingenraad

2 oktober 2019

Vorige maand heeft onze nieuwe leerlingenraad voor het eerst vergaderd. Hierbij het verslag van de correspondent.

Ik ben Vince Welten uit groep 6a. Dit jaar ben ik de correspondent van de leerlingenraad. 

Ik zal steeds een stukje schrijven over de vergadering. Onze eerste vergadering was op vrijdag 6 september. We hebben eerst besproken wat het inhout om in de leerlingenraad te zitten. 

Toen hebben we de taken verdeeld. Amy is onze nieuwe voorzitter en Kim de notulant. Daarna hebben we de speelplaatsregels besproken en aangepast. Afgelopen woensdag zijn we deze regels in de klassen gaan bespreken. Verder mocht iedereen punten uit de klas inbrengen. 

Groetjes Vince Welten 

Correspondent 

 

Terug naar overzicht