Informatie over het overblijven

Op maandag, dinsdag en donderdag staan van 12.00 tot 13.00 uur enthousiaste overblijfkrachten klaar om uw kind op te vangen. Het overblijven voor de oudste kinderen vindt plaats in de aula en voor de groepen 1 en 2 in de peuterspeelzaal.

Aanmelden

Incidentele overblijvers kunt u aanmelden met naam, de groep waarin ze zitten en de datum waarop ze overblijven. Dit aanmelden kan via een briefje ‘s morgens in de brievenbus in de aula.
Vaste overblijvers kunnen eenmalig worden aangemeld. Dit kan eveneens via een briefje.
Ouders kunnen bij de aanmelding het telefoonnummer doorgeven van een contactadres.
Is uw kind aangemeld, maar blijft het toch niet over? Geeft u dit dan vooraf door.
Omdat de aanmelding buiten de leerkrachten om gaat, verzoeken wij u om ook aan de contactpersoon door te geven als er belangrijke aandachtspunten zijn of extra begeleiding nodig is voor uw kind.

Kosten

De kosten van het overblijven zijn € 1,50 per keer. U kunt dit eventueel thuis in het dekseltje van het broodtrommeltje plakken.
Blijft uw kind vaker over of geeft u liever geen geld mee naar school, dan kunt u een strippenkaart kopen. Deze strippenkaart blijft op school en de overblijfouder stempelt de strippen af. Strippenkaarten met 10 strippen kosten € 15,00.
Strippenkaart kunnen met ingang van dit schooljaar niet meer contant betaald worden en kunnen alleen vooraf via de bank betaald worden, via rekeningnummer NL75RABO01290.39.551 van Oudergroep BS. De Zonnebloem o.v.v. de naam van uw kind.
Deze strippenkaart blijft op school en de overblijfouder stempelt de strippen af. Een volle strippenkaart wordt wel mee naar huis gegeven, zodat u weet dat er dan voor een nieuwe strippenkaart weer geld overgemaakt moet worden.
Voor kinderen die regelmatig overblijven, kan een betaalregeling worden getroffen via de penningmeester.

Praktisch

  • Jassen en tassen worden tussen de middag meegenomen en bij de aula opgehangen.
  • De kinderen melden zich eerst bij de overblijfouders en zoeken daarna een plaatsje om hun brood op te eten.
  • De kinderen brengen zelf brood en drinken mee, geen koolzuurhoudende dranken. Op school wordt thee, bouillon of ranja verstrekt.
  • In het kader van gezond gedrag verwachten wij dat kinderen geen koek of snoep meenemen in hun lunch. Ze krijgen van de overblijfouders een gezonde traktatie.
  • Na het eten pakken de kinderen hun tas weer in en mogen ze gaan spelen. Er is spelmateriaal aanwezig. Bij droog weer spelen de kinderen buiten, bij regen blijven ze binnen.
  • Kinderen mogen tussen de middag niet in de lokalen en gangen komen. Zij blijven onder toezicht van de overblijfouders, ook op het schoolplein.
  • We verwachten dat kinderen zich ook tijdens het overblijven gedragen. Indien kinderen zich niet aan de regels houden, dan bespreken we dit met de directeur en zal er contact worden opgenomen met de ouders. Indien een kind het overblijven blijft verstoren, zijn wij genoodzaakt om het kind voortaan te weigeren bij het overblijven. Natuurlijk gaan we er van uit dat het nooit zover hoeft te komen. Het is altijd een gezellige drukte tijdens het overblijven. Door duidelijke afspraken te maken, willen we dat graag zo houden.

Voor alle vragen over het overblijven of voor betalingen kunt u terecht bij de penningmeester en contactpersoon: Tiny Smits, tel: 077-3745238 / 0655923598