Onze schooltijden

Elke ochtend om 8.20 u. gaat de bel voor de inloop. 

De leerlingen gaan dan naar hun lokaal.   

Ouders zijn van harte welkom om mee naar binnen te komen. 

Om 8.30 u. gaat de tweede bel en beginnen de lessen. 

's Ochtends wordt er vóór schooltijd niet gesurveilleerd. 

Op maandag, dinsdag en donderdag duren de lessen van 8.30 u tot 12.00 u. en 's middags van 13.15 u - 15.15 u.

Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn alle leerlingen vrij. Op die dagen zijn de lessen van 8.30 u - 12.30 u.