Toestemmingsformulier publicatie beeldmateriaal en contactgegevens

Bij de start van uw kind op onze school heeft u een toestemmingsformulier ingevuld voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind en het doorgeven van contactgegevens. Wilt u hierin wijzigingen aanbrengen, download dan onderstaand formulier en lever het ingevulde formulier in op school. Wij passen dan de bestaande gegevens aan. 

Toestemmingsformulier