Schoolgids

De basisschooltijd is een belangrijke periode in het leven van een kind. Als ouders kies je een school dan ook met zorg. De schoolgids is bedoeld als hulpmiddel voor ouders bij het maken van een schoolkeuze. Daarnaast geeft de schoolgids ook een beeld van wat de school te bieden heeft op het gebied van onderwijs en opvoeding.

Scholen verschillen in de manier van werken, in de sfeer en in wat kinderen er leren. In onze schoolgids kunt u lezen waar de Zonnebloem voor staat, welke uitgangspunten we hanteren en welke keuzes de school maakt om de kwaliteit van het onderwijs te realiseren. U vindt informatie over onder meer de organisatie van het onderwijs, de zorg voor kinderen, de resultaten van het afgelopen schooljaar en de doelen en speerpunten voor het komende schooljaar. De schoolgids bestaat uit twee delen. Het eerste deel omvat algemene informatie en in het tweede deel zijn de meer praktische zaken opgenomen. De gids wordt jaarlijks aangepast en ter instemming voorgelegd aan de MR.

Download schoolgids